«Ταξιάρχης του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής»